Aki ismeri a "sous vide" eljárást, tudja, hogy annak nélkülözhetetlen kelléke egy vákuumcsomagoló készülék. Nyereményjátékunkban most egy ilyen eszközt sorsolunk ki a résztvevők között, melynek értéke 37 990 Ft.

 

A részvétel feltételei egyszerűek. Ha az esélyesek között kíván szerepelni, tegye meg a következőket:

 

1) Nyomja meg Facebook-oldalunk felső részén a "Like" vagy "Tetszik" gombot.

2) Küldjön egy emailt egy "sous vide"-dal kapcsolatos kérdéssel az info@pj-extol.hu email címre!

 

A játék részletes szabályzatát alább találja, de dióhéjban ennyi :)

 

Sok sikert kívánunk!

 

A Sous Vide Supreme csapata.

 

-------------------

 

A Sous Vide Supreme Vákuumozó - nyereményjáték szabályzata:

 

A nyereményjáték szervezője:

Xtremedia Kft.

1114 Budapest, Bartók Béla út 80. II. 2.

Telefon: +36 1 7882216 (munkaidőben)

Fax: +36 1 7882216 

E-mail: info@xtremedia.hu

 

A nyereményjáték időtartama:

2011-07-20-tól 2011-08-20. 18h–ig

A nyereményjátékon 1 fő nyertes és 2 fő tartaléknyertes kerül kihirdetésre.

 

Résztvételi feltételek:

Olyan 18. életévét betöltött, magyaroszági állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező lakos, aki 2011-07-20 és 2011-08-20., 18h között az info@pj-extol.hu e-mail címre elküld egy sous vide eljárással kapcsolatos kérdést. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt feltételeknek.

 

A játék rövid menete:

A beküldött kérdéseket és azokra adott válaszainkat, amennyiben a kérdések nem tartalmaznak megjelenésre nem alkalmas elemeket, maximum 4 munkanapon belül feltöltjük a www.facebook.com/sousvidesupremehu oldalra. Amennyiben a tartalom nem megjeleníthető, az illetőt e-mailben értesítjük, és kérjük, hogy módosítson pályázatán, hogy részt vehessen a nyereményjátékon. A közzétett információkért a szervező nem vállal jogi felelősséget, ez kizárólag a játékban résztvevőt terheli. A megjelenített szakszavakat és meghatározásokat, meg lehet osztani és lehet kommentálni is.

 

A nyeremény:

37 990 Ft értékű Sous Vide Supreme vákuumcsomagoló (bőveben itt: http://www.sousvidesupreme.hu/pages.php?pageID=6).

A játékban érvényesen nem vehetnek részt az Xtremedia Kft. és a PJ-EXTOL Kft. munkavállalói és közvetlen hozzátartozóik (közeli hozzátartozónak a Polgári Törvénykönyv 685. § b. pontja szerinti személyek minősülnek, azaz: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.)

 

A nyertesek kiválasztása:

A nyertes kiválasztását a http://www.random.org/ oldalon található True Random véletlenszám-generátor szoftver segítségével végezzük. A nyertes kiválasztására a lejárati dátumot követő 7 munkanapon belül sor kerül.

 

A nyertes értesítése:

A nyertest a szervezők e-mailen értesítik a kiválasztást követő 48 órán belül, és tájékoztatják a nyeremény átvételének pontos részleteiről. A Nyertes, értve ez alatt értelemszerűen a tartalék nyerteseket is, személyazonosságát a nyeremények átvételét megelőzően minden esetben személyi azonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel kell, hogy igazolja. Ennek hiányában vagy az adatok eltérése esetén - amennyiben a Nyertes személye egyértelműen nem azonosítható - az adott Nyertes nyeremény átvételére nem jogosult.

 

Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét a sorsolást követő 10 (tiz) napon belül bármely okból nem veszi át, úgy a nyeremény a sorsoláskor kihúzott tartaléknyertest illeti meg. A nyeremény határidőn belüli átvételének a nyertes Játékos késedelme miatti elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a nyertes Játékossal szemben.

 

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. A nyereményhez kapcsolódó fizetendő járulékok a Nyertest terhelik. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő költség a nyertes Játékost terheli (ide tartozik pl. a megkísérelt, de sikertelen kiszállítást követően a nyertesnek a nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költsége stb.).

Amennyiben a Játékszabályzaton foglaltakon túl további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, kérjük jelezze az: info@pj-extol.h e-mailen.

 

A nyeremények átvételének, igénybevételének feltételei:

A nyeremények átadására személyesen, az Xtremedia Kft irodájában kerül sor. Cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 80. II. 2. A Szervező dönthet arról, hogy egyes esetekben postán is eljuttathatja a nyereményt.

 

 

Adatkezelés:

A Játékra való jelentkezés és regisztráció során megadott adatokat a Szervező kezeli.

A játék résztvevői, a Játékosok elfogadják és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Regisztráció során megadott adataik csak a nyereményjáték sorsolásának céljára kerüljenek felhasználásra.

 

 

Adatvédelem:

A rendszerünkben - az Adatbázisban - tárolt adatokat bizalmasan kezeljük. Adatokat harmadik személynek nem adunk ki, kivéve, ha erre jogszabály vagy hatósági határozat kötelez.

 

A játék lezárultát követő 14 napon belül Szervező a beérkezett pályázati e-maileket törli, annak adatait semmilyen más célra nem használja fel, nem tárolja.

 

Az adatok kezelése mindenben megfelel a 2001. dec. 24-én megjelent 2001. évi CVIII. törvénynek, ill. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az Online Privacy Alliance ajánlásait.

 

 

Vegyes rendelkezések:

A Szervező, valamint a Szervező által megbízott, a Játék lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a "Játékban" való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből vagy nem teljesítésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

A Szervező a nyereménytárgyak hibáiért nem vállal szavatosságot.

 

A Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

 

A Szervező a Játék lezárulása után 30 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

 

A Szervező a Játék teljes időtartama alatt és azt követően is kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy az egyes panaszokat és igényeket megvizsgálja, ám valamennyi kárigény és egyéb igény teljesítését, az Adatbázisból való törlés kivételével, kizárja, melyet a Játékos a jelen játékszabályzat elfogadásával tudomásul vesz és elfogad.